Nr karty: 2/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-07-14 12:11:33
Data modyfikacji : 2020-07-14 12:11:33
Zmodyfikowane przez : Angelika Jagła-Błasiak
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Inne
3.
Nazwa dokumentu
decyzja
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzew z działki nr 492 obręb Gryfino 2
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
zachodniopomorskie
6.
Powiat
gryfiński
7.
Gmina
Gryfino
Sprawa
8.
Znak sprawy
BMP.ROŚ.6131.190.2019.AJB
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
15.
Siedziba
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
16.
Telefon
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2020-02-04
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!